Skip to main content

Privacybeleid van Huidkliniek Dermacure

Bij Huidkliniek Dermacure, gevestigd aan de Beiaardstraat 14 in Valkenswaard, hechten wij veel waarde aan de privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens van onze cliënten. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Gegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zoals:

– Naam
– Geslacht
– Adres
– Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
– Geboortedatum
– BSN-nummer
– Etniciteit
– Medische informatie die relevant is voor uw behandeling
– Zorgverzekering- en/of polisnummer

2. Hoe wij uw gegevens gebruiken
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

– Het leveren van onze diensten, inclusief huidbehandelingen en consultaties
– Communicatie met u over afspraken, behandelingen en andere relevante informatie
– Het verbeteren van onze diensten en het uitvoeren van interne analyses

3. Delen van gegevens
Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende situaties:

– Met onze medewerkers en professionele zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling
– Indien wettelijk verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of in het kader van een wettelijke rapportageverplichting
– Met externe dienstverleners die ons ondersteunen bij het leveren van onze diensten, waarbij we zorgen dat ze zich aan strikte vertrouwelijkheidsvoorwaarden houden

4. Uw rechten
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder:

– Het recht op inzage in uw gegevens
– Het recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens
– Het recht om uw gegevens te laten verwijderen
– Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@dermacure.nl

5. Gegevensbeveiliging
Wij nemen passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging of diefstal. Dit omvat het gebruik van beveiligde opslag en beperkte toegang tot uw gegevens.

6. Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op onze website of op een andere geschikte manier aan u gecommuniceerd.

7. Contactinformatie
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via:

Huidkliniek Dermacure  
Beiaardstraat 14  
Valkenswaard  
+31 40 879 5938
info@dermacure.nl