Praktijk voor huidtherapie, lasertherapie en oedeemtherapie

Wonden

Wonden

Een wond is een defect van de huid door onderbreking van de continuïteit van het weefsel. Wonden kunnen ontstaan op verschillende manieren. Acute wonden ontstaan als gevolg van trauma, voorbeelden zijn wonden bij een ongeluk of chirurgische wonden. Wanneer de wondgenezing wordt verstoord en meer dan tien dagen open blijft, dan wordt er gesproken van een chronische wond. Hiernaast kan een wond ontstaan als gevolg van een huidaandoening of een ander onderliggend ziekteproces.
Een wond met geen of geringe neiging tot spontane genezing, ontstaan uit een huidverandering, wordt een ulcus genoemd. Een voorbeeld is de ulcus cruris venosum. Dit is een ulcus cruris ontstaan op basis van de aandoening chronische veneuze insufficiëntie, een aandoening waarbij de veneuze aderen niet meer optimaal werken en de bloeddoorstroming en vochtafvoer wordt belemmerd. De ulcus cruris venosum is in de meeste gevallen gelokaliseerd aan de mediale zijde van het onderbeen.

Wat kunnen wij Dermacure voor u betekenen?

Zie voor meer informatie de pagina behandelingen veneus oedeem.